وب سایت گمرک صرفاً در اين سايت نقش اطلاع رسانی را جهت سهولت در تجارت داخلی و خارجی ايفا مي نمايد.

مشاهده همه سفارشات
تاریخ ثبت: 1397/11/14 | کشور: Iran, Islamic Republic of | گروه: انرژی | نوع درخواست: خرید و فروش

متقاضی نمایندگی پنل های خورشیدی

نام شرکت: امیرعباس کاظمی
آدرس: ایران.لرستان.الشتر
وب سایت: ثبت نشده است
مشاهده اطلاعات تماس

توضیحات سفارش:
.